تاريخ : دوشنبه ۱۳۸۷/۰۲/۳۰ | | نویسنده : مهندس ابوالفضل شاطری

سایت های ویژه فوتبال - فوتسال - داوری و ...

سایت های فوتبال فارسی

۱

سایت مجید جلالی - کارشناس رسمی فوتبال

۲

سایت نادر دست نشان – مربی و کارشناس فوتبال

 ۳

سایت شخصی محمد احمدزاده- مربی و کارشناس فوتبال

 ۴

سایت رسمی اکبر میثاقیان – مربی و کارشناس فوتبال

 ۵

سایت رسمی علی پروین – مربی فوتبال

 ۶

 سایت وحید هاشمیان – بازیکن فوتبال

 ۷

سایت علی کریمی- بازیکن فوتبال 

 ۸

سایت فریدون زندی- بازیکن فوتبال 

۹

 سایت ستار زارع - بازیکن فوتبال

 ۱۰

سایت مهدی مهدوی کیا – بازیکن فوتبال

 ۱۱

 سایت علی دایی – بازیکن و مربی فوتبال

 ۱۲

 سایت آموزش فوتبال محمد دادوند – کارشناس فوتبال

 ۱۳

  سایت مربیگری فوتبال محمد دادوند – کارشناس فوتبال

 ۱۴

  سایت اختصاصی علی صنعتگر – مدرس فوتبال

 ۱۵

   سایت فوتبال ایرانی– اطلاعات فوتبال ایران 

 ۱۶

 سایت  طرفداران تیم های فوتبال ایران 

 ۱۷

 سایت تحلیل و آنالیز فوتبال-سامان جعفری- مربی فوتبال

 ۱۸

 سایت هادی برگی زر- مربی فوتبال

 ۱۹

 

 ۲۰

 

 ۲۱

 

 

سایت های داوری فوتبال و فوتسال - فارسی

۱

سایت تخصصی داوری - فوتبال و فوتسال

۲

سایت داوری – فوتبال و فوتسال

 ۳

سایت  قضاوت- فوتبال

 ۴

سایت  سوت طلایی– فوتبال

 ۵

سایت  داوری از دیر –  فوتبال

 ۶

 سایت اخبار داوری–  فوتبال

 ۷

سایت خاطرات یک داور -  فوتبال 

 ۸

سایت داوری تبریز-  فوتبال 

۹

 سایت داوران دیر-  فوتبال

 ۱۰

سایت داوران بناب –  فوتبال

 ۱۱

 سایت کمیته داوران کاشمر–  فوتبال

 ۱۲

سایت موضوعات روز داوری فوتبال ایران و جهان - مجید روغنی

 ۱۳

سایت یادداشت های یک داور فوتبال

 ۱۴

سایت داوران فوتبال شهرستان دشتی - خورمج

 ۱۵

سایت داوران فوتبال استان بوشهر

 ۱۶

 ۱۷

 

 ۱۸

 

 ۱۹

 

 ۲۰

 

 ۲۱

 

سایت های  فوتبال - خارجی

۱

سایت خارجی SOCCER PERFORMANCE

۲

سایت خارجی EXPERT FOOTBALL

 ۳

سایت خارجی  JB MARINE- KING SOCCER

 ۴

سایت خارجی NORT ALABAMA SOCCER LEAGUE

 ۵

سایت خارجی DECATUR SPORTS

 ۶

سایت خارجی JEFF BENJAMIN'S GOALKEEPING

 ۷

سایت خارجی SOCCER UNIVERSE

 ۸

سایت خارجی SOCCER FANS INFO

۹

سایت خارجی SOCCERTRAINING GUIDE

 ۱۰

سایت خارجی SOCCERTRAINING INFO

 ۱۱

سایت خارجی TALK FOOTBALL

 ۱۲

 سایت خارجی DRY FIT PRO

 ۱۳

سایت خارجی دروازه بانی  GOALKEEPING

 ۱۴

 سایت خارجی 360SOCCER

 ۱۵

 سایت خارجی اخبار و مقالات فوتبال WORLD SOCCER

 ۱۶

 سایت خارجی FREE SOCCER COACHING DRILLS

 ۱۷

 سایت خارجی COERVER

 ۱۸

  سایت خارجی TOTAL-SOCCER

 ۱۹

  سایت خارجی SUREFIRESOCCER

 ۲۰

 سایت خارجی زونال مارکینگ - ZONAL MARKING

 ۲۱

 

سایت های  فوتسال

۱

سایت رسمی فوتسال شمس- داخلی

۲

سایت رسمی فوتسال ناصر صالح- داخلی

 ۳

سایت کانون فوتسال ایران - داخلی

 ۴

سایت فوتسال نوین - داخلی

 ۵

سایت اختصاصی فوتسال علیرضا رعدی - داخلی

 ۶

 ۷

 ۸

۹

 ۱۰

 ۱۱

 ۱۲

 ۱۳

 ۱۴

 ۱۵

 ۱۶

 ۱۷

 ۱۸

 ۱۹

 ۲۰

 

 ۲۱